Odlok o komunalnem prispevku v občini Cerklje na Gorenjskem - UV občine Cerklje na Gor., št. 1/2001