Uradni vestnik, Št. 1, 30. januar 2015

30.01.2015 2031
Sklep o cenah odkupa zemljišč za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture na območju občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik, Št. 1, 30. januar 2015)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.01.2015
Začetek veljavnosti: 31.01.2015
Konec veljavnosti: 26.01.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o vrednosti točke za obračun občinskih taks v letu 2015 (Uradni vestnik, Št. 1, 30. januar 2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.01.2015
Začetek veljavnosti: 20.01.2015
SPREMEMBA IN DOPOLNITEV STATUTA Občine Cerklje na Gorenjskem – UV Občine Cerklje na Gor., št. 1/2015 (Uradni vestnik, Št. 1, 30. januar 2015)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.01.2015
Začetek veljavnosti: 31.01.2015
Konec veljavnosti: 02.01.2017
Odlok o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2015 (Uradni vestnik, Št. 1, 30. januar 2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.01.2015
Začetek veljavnosti: 31.01.2015