Sprememba in dopolnitev Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem – UV Občine Cerklje na Gor., št. 1/2015

Predpisi, na katere predpis vpliva