Statut Občine Cerklje Na Gorenjskem – UV občine Cerklje na Gor., št. 1/1999

Predpisi, na katere predpis vpliva