Sprememba statuta -UV občine Cerklje na Gor., št. 4/2003

Predpisi, na katere predpis vpliva