Spremembe statuta - UV občine Cerklje na Gor., št. 1/2001

Predpisi, na katere predpis vpliva