Statut Občine Cerklje na Gorenjskem - UV Občine Cerklje na Gor., št. 7/2016

Predpisi, na katere predpis vpliva