Statut Občine Cerklje na Gorenjskem – UV Občine Cerklje na Gor., št. 3/2010

Predpisi, na katere predpis vpliva