Sprememba statuta Občine Cerklje na Gorenjskem – UV Občine Cerklje na Gor., št. 2/2007

Predpisi, na katere predpis vpliva