Spremembe in dopolnitve statuta Občine Cerklje na Gorenjskem- UV občine Cerklje na Gor., št. 3/2002

Predpisi, na katere predpis vpliva